GoodData vs. Splunk

From mj41.cz

Na Lupě (lupa.cz) se objevila nepravdivá informace, že Splunk je přímý konkurent GoodData. Pokusím se to tedy uvést na pravou míru.

Splunk

Video 1 je ukázka klasického použití poslední verze Splunku, tj. zpracování logů a převážně realtime a ad hoc vyhledávání v nich. Jde o nestrukturované data, která se online shromažďují na indexovacích serverech a vývojáři a second level support je používají při řešení problémů. To také i naše použití Splunku v GoodData a použití, které popisuje CEO a prezident Splunku ve videu 2 (čas 2:19). Můžete sice také vytvářet reporty, dashboardy a alerty jako v GoodData, ale většina použití je ad hoc realtime vyhledávání pro technické uživatele, kteří rozumí jednotlivým řádkům v logu a umí použivat "search/command line" Splunku.

V GoodData do Splunku v průběhu dne pošleme asi 300 GB nových dat. Data máme uloženy na čtyřech strojích s kapacitou disků 1700 GB každý. Splunk na ad hoc dotazy odpovídá hodně svižně na to kolik nestrukturovaných dat musí prohledávat. Život inženýrů v GoodData by byl bez Splunku mnohem težší, proto také platíme Splunku nemalé peníze.

GoodData

Na 3 a 4 se dočtete, že našimi zákazníky jsou "business users" (uživatelé BI). Ti sledují dashboardy, drilují v datech a občas sami vytvoří nejaký ad hoc report nebo metriku. Jejich hlavním požadavkem je většinou jednou za týden kouknout na to jak si firma nebo některé její oddělení vede.

Pod každým zákaznickým projektem v GoodData BI je logický datový model (LDM). Nejedná se tedy o nestrukturované data jako v případě Splunku. Nahrávání nových dat (CSV soubory odpovídají datasetům LDM) neprobíhá online, ale ve většině projektů jednou za den nebo každých pár hodin. Při vytváření nového reportu (při implementaci GoodData BI nebo při ad hoc analýze) tedy "klikáte v LDM", viz. např. 5, 6 (dva roky stará verze UI).

U našich zákazníků implementujeme BI my nebo naši partneři. Implementace znamená hlavně přípravu logického datového modelu, spuštění automatického nahrávání nových dat a vytvoření metrik, reportů a dashboardů podle požadavků zákazníka.

Existují také hotová řešení (GoodData Apps), ať již přímo embedovaná v aplikacích jako je např. SalesForce 7 nebo jako šablony projektů v GoodData, které na pár kliknutí připojíte na data, které máte v jiné webové službě (Zendesk, Google Analytics, ...). Tyto data můžete kombinovat do mashupů, vytvoříte si tedy např. report kde najednou vidíte data ze Zendesku, Google Analytics, SalesForce a svá interní data.

Závěr

Snad se mi podařilo ukázat, že Splunk nekonkuruje GoodData. Hlavním důkazem pro nás v GoodData, je to, že zatím ani v jednom "dealu" proti nám Splunk nestál. Naši zákazníci tedy také chápou, že Splunk řeší úplně jiný problém než GoodData.


Michal Jurosz, 19.květen 2012
Autor pracuje jako software engineer v ROLAP týmu společnosti GoodData.


Pracovní nabídky v GoodData:


Zkrácený odkaz na tuto nabídu - http://j.mp/GDvsSp

Personal tools
spřízněné weby
Language